Дорадчий Центр

 На базі Харківського міжрайонного управління водного господарства відкрито постійно діючий інформаційно-дорадчий центр Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області, а у Балаклійському МУВГ та Краснокутському МУВГ – дорадчо-консультативні пункти. Він створений для надання допомоги сільгосптоваровиробникам різних форм власності у вирішенні питань використання зрошуваних земель, впровадженню передового досвіду, для інформування про водні ресурси Харківщини і використання земель водного фонду. Основним завданням інформаційно-дорадчого центру є надання інформаційно-консультативних та дорадчих послуг з питань використання дощувальної техніки та ефективних технологій у зрошуваному землеробстві. Інформаційно-дорадчий центр забезпечує накопичення банку даних та інформаційно-дорадче сервісне обслуговування по впровадженню нових досягнень науки і техніки, передового досвіду в галузі зрошуваного землеробства, розповсюджує серед сільгосптоваровиробників науково обґрунтовані рекомендації використання зрошувальних систем, дощувальної техніки, насосних станцій, способів поливу. При інформаційно-дорадчому центрі оформлені стенди Харківського, Балаклійського і Краснокутського міжрайонних управлінь водного господарства, які входять до складу Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області.

На стендах відтворені:

історія створення управлінь, їх структура, основні завдання, зона діяльності;

карти розміщення меліоративних систем;

основні технічні показники;

забезпеченість машинами та механізмами;

перелік водних ресурсів;

матеріали про інспекційну діяльність з питань раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів;

структурна схема функціональної підсистеми єдиної державної системи передбачення та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

На стенді Регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області представлені:

карта розміщення меліорованих масивів Харківської області;

перелік об’єктів еколого-меліоративного моніторингу відділу Харківської ГГМП;

основні питання здійснення меліоративного моніторингу земель;

перелік платних послуг, які надаються Регіональним офісом водних ресурсів у Харківській області.

Стенди інформаційно-дорадчого центру також знайомлять відвідувачів з фотоматеріалами. На фото зображені водосховища, річки, гідровузли, насосні станції, меліоративні канали, лабораторія моніторингу вод та ґрунтів. В інформаційно-дорадчому центрі можна побачити макети дощувальних машин „Фрегат” та „Волжанка” та ознайомитись з їх технічними характеристиками.

Інформаційно-дорадчий центр може стати осередком маркетингу технологій зрошуваного землеробства та реклами можливостей водогосподарських організацій з питань проведення поливів, технічного обслуговування, тощо. Багато місця серед експонатів центру займає реклама елементів крапельного зрошення та використання труб із полімерних матеріалів. Так концерн „Водполімер” розмістив в центрі зразки своєї продукції – відрізки полімерних труб різного діаметру.