Харківська ГГМП

Харківська гідрогеолого-меліоративна партія

 

В.о. начальника Харківської ГГМП - Аркатова Олена Леонідівна

Харківська гідрогеолого-меліоративна партія створена за наказом  Державного комітету України по водному господарству від 29.01.97 року  № 4, належить до сфери управління майном Держводагентства України. Партія є бюджетною неприбутковою організацією та належить до сфери управління та контролю за фінансово - господарською діяльністю Харківського обласного управління водних ресурсів (далі – Харківське облводресурсів).

Скорочена назва - Харківська ГГМП.

 

  1. Місцезнаходження.

Харківська гідрогеолого-меліоративна партія зареєстрована за адресою:

62489, Харківська область, Харківський район,

селище Безлюдівка,

вулиця Чайковського, 210.

За цією адресою фактично знаходиться приміщення лабораторії моніторингу вод та грунтів Харківської гідрогеолого-меліоративної партії.

Керівний склад і частина лінійного персоналу розташовуються в приміщенні за адресою: 61145, місто Харків, вулиця Космічна, 21, к.711. , тел. - 749-67-38, 756-71-29.

 

  1. Основні положення.

2.1. Партія в межах своїх повноважень забезпечує на території Харківської області моніторинг зрошуваних та осушуваних земель, підтоплених населених пунктів, та здійснює контроль за меліоративним станом зрошуваних та осушуваних земель. Харківська ГГМП здійснює виробничі функції з управління інженерною інфраструктурою меліоративних систем та її окремих об'єктів, що перебувають у державній власності.

2.2. Партія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держводагентства України, Харківського облводресурсів, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, та цим Положенням.

2.3.   Партія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства України та банків, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням.

 

  1. Напрями та обсяги роботи Харківської ГГМП.

Основними об'єктами спостережень Харківської гідрогеолого-меліоративної партії, згідно програми державного моніторингу меліорованих земель, являються зрошувані та осушувані угіддя, джерела зрошення та дренажні води, підтоплені сільські  населені пункти.

На території Харківської області в межах 27 адміністративних утворень (26 районів та м.Харків) облікова площа меліорованих земель станом на 01.01.2016 року складає 94174га, з них зрошувані землі - 82382га (держсистеми - 66500га, об'єкти внутрішньогосподарського використання - 15882га), осушувані землі – 11792га (держсистеми – 7569га, об'єкти   внутрішньогосподарського використання - 4223га). Загальна площа щорічного обстеження меліорованих угідь, прилеглих територій та підтоплених населених пунктів складає близько100тис.га.

Всього в області нараховується 89 джерел зрошення,  по яким Харківською ГГМП проводиться вивчення якості води. Джерелами зрошення являються 8 річок (Сіверський Донець, Оскіл, Харків, Мжа, Уди, Лопань, Берестова, Вовча), 14 водосховищ (Печенізьке, Червонооскільське, Рогозянське, Орільське, Муромське, Трав’янське, Великобурлуцьке, Морозівське, Воскресенівське, Олександрівське, Чистоводівське, Бидиловське, Гусинське, Берецьке), канал Дніпро-Донбас, озеро Лиман, стічні води Граківського свинокомплексу і м. Харкова, а також ставки місцевого стоку. Головними джерелами зрошення в області є р. Сіверський Донець  і канал Дніпро-Донбас.

 

По джерелам, які використовуються в поточному році для проведення поливів, на протязі року проводиться, як мінімум, дворазове вивчення їх хімічного складу, та оцінюється їх якість. У базу даних Харківської ГГМП по джерелам зрошення включені результати хіманалізів води з 1999 року.

Площа здренованих зрошуваних земель по області складає 18083га. Дренажні води скидаються у невеликі балки. Спостереження за дренажним стоком виконуються по 9 гирловим спорудам.

Для вивчення змін сольового складу в грунтах два рази за вегетаційний період проводяться спостереження по 6 сольовим стаціонарам.

Площа зрошуваних земель, охоплена сольовими зйомками за останні роки, складає до 64 тис.га або до 80% від загальної площі зрошення. Щорічно виконується сольова зйомка на площі 8-11 тис.га.

Спостереження за рівнями та хімічним складом ґрунтових вод на меліорованих та прилеглих територіях виконуються по стаціонарній мережі свердловин (215 свердловин) та по тимчасовим свердловинам.

Для оцінки підтоплення по 8 населеним пунктам проводяться режимні спостереження за РГВ (76 колодязів - с.Артемівка та с.Мартова Печенізького р-ну, с.Липці Харківського р-ну, с.Краснопавлівка Лозівського р-ну, с.Базаліївка Чугуївського р-ну, с.Довжик та Феськи Золочівського району, с.Ємці Дергачівського р-ну).

При вивченні режиму ґрунтових вод на меліорованих землях та підтоплених сільських населених пунктах виконується за рік 3,6тис.замірів рівнів ґрунтових вод.

Атестованою лабораторією моніторингу вод та грунтів Харківської ГГМП за рік виконується близько 7 тис. умовних аналізів.

 

Платні послуги

Згідно з переліком платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1101, Харківська ГГМП (згідно з її функціональними повноваженнями) на замовлення юридичних і фізичних осіб:

  1. Надає рекомендації щодо поліпшення стану зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
  2. Виконує відбір проб грунтів і води, вимірювання показників їх якості та визначення властивостей грунтів.
  3. Проводить топографо-геодезичні роботи.
  4. Надання КВД для оцінки земель водного фонду

Колектив_Харківської ГГМП