Харківське МУВГ

Харківське  міжрайонне  управління  водного  господарства

Начальник Харківського МУВГ - Жук В.М.
Харківське міжрайонне управління водного господарства підпорядковане у своїй діяльності РОВР у Харківській області, здійснює  державно-адміністративне управління водним господарством, організацію планового і раціонального водокористування, а також експлуатацію, догляд і утримання міжгосподарських водогосподарських об’єктів, захисних гідротехнічних споруд, проводить заходи, пов’язані з попередженням шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків.

Харківське міжрайонне управління водного господарства (Харківське управління експлуатації зрошувальних систем Харківської області) організовано по наказу Міністерства меліорації і водного господарства УРСР від 30 листопада 1965 року № 43 на основі постанови Ради Міністрів  УРСР від 22 листопада 1965 року № 87 -1314.

 1. Місцезнаходження.

Харківське міжрайонне управління водного господарства знаходиться:

62489, Харківська область Харківський район вул.. Чайковського, 210 –а

тел./факс (0572) 749-62-39, 749-62-63

 1. Підрозділи.

До складу Харківського міжрайонного управління водного господарства входять експлуатаційні дільниці:

Красноградська дільниця (зона діяльності: Зачепилівський, Красноградський, Кегичівський райони);

Лебязька дільниця (зона діяльності: Чугуївський район);

Рєпінська дільниця  (зона діяльності: Чугуївський та Зміївський райони);

Травянська дільниця (зона діяльності: Харківський район).

 

 

Адреси та телефони експлуатаційних дільниць:

Трав’янська ЕД:

62414, Харківський район с. Липці

пров. Ливадний, 9 , тел. 747 – 11 – 36

Красноградська ЕД:

63343, Красноградський район

с. Наталине, вул. Радянська, 78, тел.. (8 – 244) 7 -64 -88

Леб’язька ЕД:

63530, Чугуївський район

с. Леб’яже вул. Першого Травня, 80 тел. (8-246) 98 – 2 -46

Рєпінська ЕД:

63541, Чугуївський район

с. Стара Гнилиця, вул. 40 років Перемоги тел..(8 – 246) 79 – 2 -11

Характеристика загальної довжини річок, кількості ставків і  площі прибережної смуги річок, ставків, водойм і озер в районах діяльності Харківського МУВГ.

 

Всього в районах діяльності ХМУВГ  91 річка  загальною довжиною 1647,4 км, ставків – 519 загальною площею водного дзеркала 2552,5 га загальним об”ємом 48664 тис. м3, водосховищ – 11 загальною площею водного дзеркала 11149,3 га загальним об”ємом – 492673 тис. м3, озер - 251, довжина магістральних міжгосподарських трубопроводів –170,4 км, довжина відкритих каналів –11,8 км. Довжина прибережних смуг річок в межах районів – 3294,8 км, площа прибережних смуг річок - 9091 га, довжина прибережної смуги водосховищ - 200,92 км, площа прибережної смуги водосховищ в районах - 2044,89 га, кількість ставків - 519, довжина прибережної смуги ставків - 610 км, площа прибережної смуги ставків – 1749,8  га, кількість озер - 251, загальна довжина прибережних смуг річок, ставків, водосховищ, озер – 4224,52 км, загальна площа прибережної смуги 13182,69 га .

 1. Основні завдання.

Основними завданнями управління є:

 

1) організація виконання довгострокових державних і комплексних програм щодо розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних угідь; захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь;

2)    здійснення комплексу організаційно-технічних заходів щодо забезпечення працездатності, ремонту, збереження, утримання та оглядових робіт на окремих об'єктах інженерної інфраструктури державних міжгосподарських меліоративних систем;

 • здійснення єдиної технічної політики у сфері меліорації земель та водного господарства області, забезпечення потреб населення і галузей економіки водними ресурсами, впровадження досягнень науки і нової техніки, нових технологій, передового досвіду роботи;
 • організація експлуатації міжгосподарських меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури на території зони діяльності управління, які перебувають у державній власності таких, що закріплені за управлінням на правах оперативного управління;
 • здійснення заходів пов’язаних із запобіганням шкідливої дії вод в межах сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист цих територій.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 

 • забезпечує здійснення комплексу робіт з експлуатації, поточного та капітального ремонту меліоративних систем, протиповіневих водогосподарських споруд, водосховищ та інших об'єктів міжгосподарських систем, та вживає відповідно до нормативно-правових актів заходів щодо збереження меліоративних фондів, які перебувають у державній власності, а також здійснює відповідно до законодавства ремонт на договірних засадах внутрішньогосподарської меліоративної мережі чи споруд цієї мережі;
 • реалізовує науково-технічну політику у сфері водного господарства та меліорації земель; організовує впровадження науково технічних розробок та застосування нових технічних рішень з питань експлуатації водогосподарських об'єктів;
 • здійснює відповідно до законодавства в межах своїх повноважень контроль за раціональним використанням, охороною вод та відтворенням водних ресурсів, дотриманням суб'єктами господарювання, незалежно від форми власності, у тому числі іноземними, вимог водного законодавства, стандартів, норм і правил водокористування;
 • готує перспективні прогнози та пропозиції що до основних напрямів розвитку водного господарства і меліорації земель, їх використання обґрунтовує і визначає за погодженням з районними державними адміністраціями потребу державних централізованих капітальних вкладеннях, вишукує та залучає інші джерела для фінансування робіт, пов’язаних з реконструкцією та будівництвом меліоративних систем;
 • здійснює контроль якості виконаних робіт за договорами з ремонту споруд, гідромеханічного та електротехнічного устаткування водогосподарських об'єктів;
 • сприяє розвитку питного водопостачання у сільській місцевості;
 • здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог чинного законодавства встановленого режиму роботи водосховищ комплексного призначення водогосподарських систем і каналів, технічним станом гідротехнічних споруд, які знаходяться в зоні діяльності та на балансі управління;
 • організовує розробку та виконання заходів для забезпечення безаварійного пропуску повені та паводків на меліоративних системах і водогосподарських спорудах, які знаходяться на балансі управління;
 • готує проекти кошторисів доходів і видатків на експлуатацію загальнодержавних і міжгосподарських меліоративних систем та заходів з охорони вод і раціонального використання водних ресурсів. Визначає за погодженням з територіальними органами спеціально уповноваженого по шкідливої дії вод відповідно до затверджених програм, будівництво яких фінансується з державного та місцевих бюджетів та подає їх на розгляд РОВР у Харківській області;
 • забезпечує моніторинг зрошуваних і осушених земель, підтоплених територій сільських населених пунктів в межах своєї діяльності відповідно до Програми державного моніторингу довкілля в межах і фінансування в системі Держводресурсів;
 • здійснює контроль за меліоративним станом державних меліоративних зрошуваних земель та технічним станом меліоративних систем;
 • виступає розпорядником бюджетних асигнувань, які йому виділяються, сприяє залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку водогосподарсько-меліоративного комплексу;

15)    надає в установленому порядку допомогу сільгосптоваровиробникам з експлуатації меліоративної мережі, розробці схем подачі води на зрошення, а також організації роботи дощувальної техніки, не допускаючи при цьому порушення технологічної цілісності функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу;

 • здійснює проведення атестації робочих місць за умовами праці та несе відповідальність за правильністю обґрунтування пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці;
 • організовує роботу, пов'язану із забезпеченням єдності та необхідної точності вимірювань, підвищенням рівня метрологічного забезпечення відповідно до вимог нормативних документів з метрологічної діяльності;

16)    подає до РОВР у Харківській області в установленому порядку пропозиції щодо:

 • оголошення природних водних об'єктів, що є історичною, екологічною, культурною або науковою цінністю;
 • обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів області, в разі порушення ними вимог водного законодавства;
 • проектування, будівництва, реконструкції меліоративних систем водопостачання сільських населених пунктів, природоохоронних та інших об’єктів інженерної інфраструктури, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел фінансування;

17)    виконує роботи з будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури;

18) розглядає в установленому порядку договори на оренду водних об'єктів в зоні діяльності  та у межах своєї компетенції готує по них проекти висновків для Облводресурсів;

19)    сприяє забезпеченню виробництва кваліфікованими працівниками, для чого організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів;

20)    забезпечує виконання всіма посадовими особами обов'язків щодо створення безпечних і здорових умов праці, планування заходів, спрямованих на попередження травматизму і захворюваності, здійснює контроль за станом охорони праці та безпеки дорожнього руху;

21) організовує впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, обмін досвідом з питань водного господарства;

22)    надає юридичним та фізичним особам платні послуги відповідно до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

23)    виконує вимоги законодавства по цільовому використанню бюджетних коштів, ефективному використанню державного майна;

24)    здійснює в установленому порядку пропаганду та роз’яснення вимог водного законодавства України через місцеві засоби масової інформації;

25)    здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.Колектив Харківського МУВГ