Оголошення

Згідно з постанови від 26 жовтня 2011 р. №1101 Кабінету Міністрів України Харківське обласне управління водних ресурсів надає перелік платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління  Державного агентства водних ресурсів

1. Обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням
рекомендацій  стосовно   розроблення   заходів,   спрямованих   на
зменшення негативного впливу вод.
2. Надання рекомендацій щодо здійснення заходів із  зменшення
негативного  впливу  місць  видалення  промислових  та   побутових
відходів на стан водних об'єктів.
3.  Підготовка  та  видача  юридичним  і  фізичним  особам  в
установленому порядку  технічних  умов  на  проведення  інженерних
робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем.
4.  Надання  рекомендацій  щодо   поліпшення   стану   водних
об'єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
5. Видача розрахунків та рекомендацій з питань:
проведення аналізу складу стічних вод та періодичності оцінки
їх параметрів  під  час  скидання  забруднюючих  речовин  у  водні
об'єкти, якості води у  контрольних  створах  під  час  забору  та
використання водних ресурсів;
обґрунтування   потреби   у   воді    та    оцінки    обсягів
водокористування,   організації   та   проведення   заходів   щодо
раціонального використання водних  ресурсів  на  підприємствах,  в
установах та організаціях;
розроблення проектів  землеустрою у разі вилучення,  надання,
зміни цільового призначення земель водного фонду;
визначення  ступеня  впливу  на  водні  об'єкти  проектованих
споруд.
6. Організація  і  проведення науково-практичних конференцій,
семінарів, нарад з проблем водокористування, експлуатації об'єктів
водогосподарсько-меліоративного   комплексу  та  додержання  вимог
водного законодавства.
7. Відбір   проб   ґрунтів,   мулу   і   донних   відкладень,
поверхневих,  підземних,  зворотних  і  стічних  вод,  вимірювання
показників їх якості,  визначення властивостей ґрунтів та сировини
природного   походження  (пісок,  глина,  щебінь  та  гравій),  що
використовується  для  виготовлення   будівельних   матеріалів   і
керамічних  виробів,  вмісту  в  них  радіонуклідів і солей важких
металів.

8.Послуги, пов'язані з подачею води  юридичним  і  фізичним
особам  з  меліоративних  систем  і  водних  джерел   для   поливу
зрошуваних  або  зволоження   осушених   земель,   промислових   і
комунальних потреб, а  також  поливу  городів,  садів  і  богарних
земель та наповнення наливних водойм.

9.Послуги, пов'язані з виконанням земляних робіт.
10. Послуги,     пов'язані     з     виконанням    проектних,
ремонтно-будівельних,  протифільтраційних робіт,  робіт з ізоляції
сталевих  трубопроводів,  прокладення,  ремонту  і  обслуговування
водопровідно-каналізаційних    мереж,    систем     електро-    та
теплопостачання.
11. Послуги, пов'язані з виконанням робіт із  землеустрою  та
оцінки земель водного фонду.

 

 

 

До уваги керівників підприємств, установ та організацій!

Харківська гідрогеолого-меліоративна партія, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1101, надає на договірних умовах такі види послуг:

  1. 1. Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об’єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.
  2. 2. Відбір проб ґрунтів, мулу і донних відкладень, поверхневих, підземних, зворотних і стічних вод, вимірювання показників їх якості, визначення властивостей ґрунтів.
  3. 3. Проведення топографо-геодезичних робіт.
  4. 4. Послуги, пов’язані з оцінкою земель водного фонду (надання КВД-1).