Запобігання корупції

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕНУ РОБОТУ ПО ЗАПОБІГАННЮ КОРПУЦІЇ В ХАРКІВСЬКОМУ ОБЛВОДРЕСУРСІВ ЗА 2016 РІК

Протягом 2016 року відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015 – 2017 роки, затвердженої Постановою КМУ від 29 квітня 2015 р. № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» забезпечено впровадження механізмів зменшення рівня корупції, безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції.

На виконання Доручення Держводагентства України №5299/10/11-15 від 09.09.2015р. Харківський облводресурсів та підвідомчі організації було розроблено і затверджено антикорупційні програми відповідних організацій.

На виконання вимог антикорупційного законодавства та антикорупційної програми Харківський облводресурсів та підвідомчі організації було забезпечено виконання антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування)під час здійснення водогосподарської діяльності:

 1. Розробка та вжиття заходів, що реалізуються Конституцією України, законодавством України і іншим нормативно-правовим актам, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Харківського облводресурсів, а саме:

 • кодекс етики та службової поведінки співробітників підприємства, затверджено наказом Облводресурсів № 8 від 03.02.2016;

 • положення про конфлікт інтересів, затверджено наказом Облводресурсів № 48 від 30.05.2016.

 1. Розробка та виконання комплексу заходів, що дозволяють знизити ймовірність залучення підприємства, його керівників і співробітників в корупційну діяльність, які здійснюється з урахуванням існуючих у Харківському облводресурсів корупційних ризиків:

 • процедура інформування співробітниками керівництва про виникнення конфлікту інтересів та порядку врегулювання виявленого конфлікту інтересів, затверджено наказом Облводресурсів № 79 від 08.09.2016;

 • процедура захисту співробітників, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності підприємства, від формальних та неформальних санкцій, затверджено наказом Облводресурсів № 105 від 30.11.2016.

Систематично працівникам апарату Облводресурсів та підвідомчих організацій проводились лекційні заняття щодо ознайомлення їх з вимогами та загальними положеннями Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014  1700-VII. Також були ознайомлені з проведеними заходами та розробленими комплексними заходами щодо запобігання корупції в Харківському облводресурсів.

В Харківському облводресурсів та підвідомчих організаціях з метою запобігання та пов’язаними з корупцією правопорушенням, виконання вимог антикорупційного законодавства та Доручення Держводагентства України №5299/10/11-15від 09.09.2015р. було призначено Уповноважених, відповідальних за прояви та запобігання корупції:

 • Харківському облводресурсів: головний юрисконсульт – Манольєва І.В., провідний юрисконсульт – Лукашук Д.С.;

 • Краснокутському МУВГ – юрисконсульт 1 категорії – Олефіренко С.І. (на час декретної відпустки Сургай М.С.);

 • Балаклійському МУВГ – юрисконсульт 1 категорії – Савченко Ю.М.;

 • Харківську МУВГ – юрисконсульт 1 категорії – Колосов В.Я.;

 • Харківській ГГМП – провідний гідрогеолог – Крижановська О.О.

Інформація щодо виконання
Закону України «Про запобігання
корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Забезпечено неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та вимог антикорупційного законодавства, щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції.

Забезпечено систематичне інформування керівництва Держводагентства України про стан справ щодо запобігання злочинам проявам та корупції Харківського облводресурсів та підвідомчих організаціях та виконання Антикорупційної програми.

За період 01.01.2016 – 01.01.2017 років працівників, щодо яких застосовувався Закон України «Про запобігання корупції» в Харківському облводресурсів та підвідомчих організацій немає.

Інформація щодо подання керівниками та посадовими особами

 е-декларації за 2016 рік
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII

Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції.

ДЕКЛАРУВАННЯ-2016.Національним агентством з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) 10 червня 2016 року прийнято рішення № 2 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 липня 2016 року за № 958/29088, із змінами) про початок роботи системи електронного декларування з 1 вересня 2016 року. Система електронного декларування буде запроваджуватися в два етапи. Перший етап (початок з 00 годин 00 хвилин 01.09.2016): щорічні декларації за 2015 рік подають особи, які станом на 01 вересня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. Зазначені у цьому абзаці декларації подаються протягом 60 календарних днів з дати, визначеної у цьому абзаці, тобто останній день подачі декларацій такими суб’єктами декларування — 30 жовтня 2016 року; декларації подають особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і які 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та станом на день такого припинення займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище. До першого етапу НАЗК відносить і повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону, службових осіб, які станом на 01 вересня 2016 року чи пізніше цієї дати займають згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище Другий етап (з 00 годин 00 хвилин 01.01.2017) – подають всі інші суб’єкти декларування. У цілому відповідно до ст. 1 Закону до суб’єктів декларування відносяться особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; інші посадові особи юридичних осіб публічного права; інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до Закону.

СПОСІБ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ. Як зазначається у ст. 45 Закону, суб’єкти декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. З метою захисту інформації державні органи мають здійснити заходи із забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі. Слід відмітити, при вході до електронної системи декларування офіційного веб-сайту НАЗК міститься перелік із 16 акредитованих центрів сертифікації ключів, у якому, зокрема, зазначається АЦСК органів юстиції України, АЦСК ПАТ КБ «ПриватБанк», АЦСК ПАТ «УкрСиббанк», що дає змогу отримати ЕЦП суб’єкту декларування за певних умов самостійно.

ДОВІДКОВО «Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то він повинен подати декларацію, яка охоплює період з 1 січня 2016 року до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. При цьому щорічна декларація за 2016 рік не подається.

Якщо ж суб’єкт декларування припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після подання щорічної декларації (наприклад, 15 квітня 2017 року), то подається декларація, що охоплює період з 1 січня до дня перед днем подання декларації (тобто до 14 квітня включно).»

* Більш детальну інформацію щодо заповнення декларації див. у розділі «Методичні рекомендації» та у Роз’ясненні щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затвердженого рішенням НАЗК від 11.08.2016 р. № 3.

З метою належного виконання Постанови КМУ №706 від 04.09.2013 «Питання запобігання та виявлення корупції» в Харківському облводресурсів призначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Лукашук Д.С.

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції проводиться підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції, надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, в тому числі з питань подачі посадовими особами е-декларації.

Керівники та посадові особи (суб’єкти декларування визначені Законом) проінформовані про необхідність подачі е-декларації за 2016 рік, постійно здійснюється консультаційна допомога щодо порядку подачі е-декларації.

На виконання плану заходів щодо запобігання та протидії корупції, затвердженого наказом Харківського облводресурсів №32 від05.04.2016 своєчасно було подані відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

 

 

 

Дивитися план заходів Запобігання корупції

Проведення лекцій:

 1. Антикорупційна програма Харківського обласного управління водних ресурсів.
 2.  Кодекс етики та службової поведінки працівників Харківського обласного управління водних ресурсів.
 3. Про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Харківського обласного  управління водних ресурсів.
 4. Процедура інформування працівниками керівництва харківського обласного управління водних ресурсів про виникнення конфлікту інтересів.